Litauiska ungdomsföreningen i Sverige

En organisation som enar och samlar ungdomar från Litauen som studerar eller jobbar i Sverige